İletişim

Bize Ulaşın
Samsun Çarşı Mağazacılık & Kuyumculuk A.Ş.​

Sakarya Caddesi Salihbey Sok. No:10 İlkadım / SAMSUN
Telefon : +90 (362) 432 0207 (Pbx)
Faks : +90 (362) 435 3305
E-posta : info@samsuncarsi.com.tr

İstanbul İrtibat Bürosu

Halaskargazi Cad. Dilek Apt. No:173 Kat:6 Şişli / İSTANBUL
Telefon : +90 (212) 296 1574
Faks : +90 (212) 296 0958
E-posta : istanbul@markacarsida.com

Bize Yazın
Gizililk Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları'nı kabul ediyorum.
Önemli kampanyalardan haberdar olmak için Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında elektronik ileti almak istiyorum.

Banka Hesaplarımız
Havale/EFT açıklamasında ön-fatura veya sipariş numarasını eklemeniz durumunda işlemleriniz çok daha hızlı tamamlanacaktır.
Türkiye İş Bankası A.Ş.

Şube Kodu : 7373
Hesap No : 1526
IBAN : TR22 0006 4000 0017 3730 0015 26

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Şube Kodu : 954
Hesap No : 659 46 136
IBAN : TR32 0006 7010 0000 0065 9461 36

Akbank T.A.Ş.

Şube Kodu : 59
Hesap No : 0072713
IBAN : TR13 0004 6000 5988 8000 0727 13

Posta Çeki Numarası

1426088

KVKK

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları.

 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

·  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

·  Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

·  Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

·  İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

·  İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

·  Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

·  Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya

·  Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin aktarılması;

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

·  Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimize,

·  Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

·  Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

·  Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

1.    İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2.    İşlenmişse bilgi talep etme,

3.    İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.    Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5.    Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

6.    KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

7.    Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

8.    Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.    Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@samsuncarsi.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Dilek ve Şikayet

Sayın müşterimiz,
Samsun Çarşı mağazasından alışveriş yapmanız bize mutluluk veriyor. Dileğimiz bu mutluluğun karşılıklı olması.
Bu bakımdan,
mağazamızda olumlu veya olumsuz bulduklarınızı bildirmenizi rica ediyoruz.
Bu bölümde, bize iletmek istediklerinizi yazarak ulaştırabilirsiniz, görüşleriniz mutlaka dikkate alınacaktır.

“Fikirleriniz bizim için önemlidir”

Saygılarımızla
Samsun Çarşı Mağazacılık & Kuyumculuk A.Ş


Gizililk Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları'nı kabul ediyorum.
Önemli kampanyalardan haberdar olmak için Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında elektronik ileti almak istiyorum.

Hakkımızda

Tarihçe

“3 Ekim 2000 tarihinde Samsun’da Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek alışveriş merkezi olarak kuruldu. Toplamda 7500 m2, zengin marka ve ürün çeşitliliği ile Samsun’lulara hizmet vermektedir.”
Birlik ve Beraberlik…

İnsanlar yaşadıkları çevreden sorumludurlar. Bizde çevremize karşı sorumluyuz. Bize göre Türk ekonomisinin güçlenmesi, ihtiyaç duyulan sektörlere yatırım yapmak, yapılan yatırımları destekleme, daha çok çalışarak Türk insanının gücünü ve çalışkanlığını ortaya çıkarmaktır.
Dün ufak metrekarede az çalışanlarla başladığımız yolculuğumuza , bugün Karadeniz Bölgesi’nin En Büyük Alışveriş Merkezi Samsun Çarşı Büyük Mağazacılık A.Ş., Güneş Döviz ve Kuyumculuk A.Ş. ile devam ediyoruz.
Bizim hedefimiz kazanmanın ötesinde yeni dostlar edinmek ve geniş bir aile olmaktır.

İnanıyoruz ki birlik ve beraberlik içinde, inanç ve azimle çalıştığımız takdirde nice yatırımlara ulaşacağız.
Bizler gece gündüz demeden çalışıyoruz. Daha çok alınteri dökerek bizden sonraki nesillere güvenli ve huzur dolu yarınlar bırakmanın bir vatan borcu olduğuna inanıyor;
Samsun’a Hizmet Etmenin Gururunu Yaşıyoruz
Gelin bu Gururu Beraber Yaşayalım…
Saygılarımızla;
Recep DUMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Misyonumuz

Şirketimizin varlık sebebini ve müşterilerimiz için hangi değerlerin üretildiğini tanımlayan MİSYON’umuz;
Müşteri odaklı entegre iletişim çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde müşterilerimize hızlı, kaliteli, ekonomik hizmetler sunmaktır.

Vizyonumuz

Şirketimizin kurmak istediği geleceği ve şirketimizin ulaşmayı amaçladığı noktayı ifade eden VİZYON’umuz;
İletişimde müşterilerimizi geleceğe taşıyan en doğru adres olmaktır.

Değerlerimiz

Şirketimizi eşsiz kılan inançlar dizisini ve şirketimizin karakterini tanımlayan kültürel özellikleri temsil eden DEĞERLERİMİZ ise şöyledir;
Biz, Müşteri Odaklı, Güvenilir, Yenilikçi, Sorumlu ve Özveriliyiz. Gücümüz, Dayanışma ve Takım Ruhumuzdur.

Sosyal Sorumluluk

Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz resim yarışması ile ilköğretim okul öğrencilerine ve okullara katkıda bulunuyoruz.
Bunun dışında çeşitli yardım kuruluş ve dernekler aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz.
Düzenli olarak katkıda bulunmayı devam ettireceğiz.

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Politikası

Samsun Çarşı Mağazacılık ve Kuyumculuk AŞ., kişisel verilerinizin gizliliğini korumaya ve yürürlükteki veri koruma mevzuatına uymaya büyük özen göstermektedir. Kimliğinizin doğrudan ya da dolaylı olarak teşhis edilmesine yol açacak kişisel bilgilerinizi açıklamadan www.samsuncarsi.com.tr (“Site”) adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikası ve Veri Kullanım Bildirisi (“Bildiri”), siteyi ziyaret ettiğinizde sizinle ilgili bilgileri nasıl işlediğimizi yani; ne şekilde topladığımızı, sakladığımızı, kullandığımızı ve muhafaza ettiğimizi anlatmaktadır. Kararlarınızı bilinçli bir şekilde vermenize yardımcı olmak isteriz, bu nedenle birkaç dakikanızı ayırıp aşağıdaki bilgileri okumanızı ve kişisel bilgilerinizi hangi amaçlarla kullanabileceğimiz konusunda bilgi edinmenizi rica ederiz.

Bu Bildiriyi, Site ile ilgili Kullanım Koşulları ile birlikte okumanızı tavsiye ediyoruz.

Kabul

Bu siteyi ziyaret etmekle, Bildiri’yi kabul etmiş bulunmaktasınız. Bu Bildiri de belirtilenleri kabul etmiyorsanız, bu siteyi ziyaret etmemenizi ve sunulan hizmetleri kullanmamanızı rica ederiz. Bu Bildiri’nin şartlarında yapılan değişikliklerin ilan edilmesinden Samsun Çarşı Mağazacılık ve Kuyumculuk AŞ’ye ait siteyi kullanmaya devam etmeniz, bu şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, işbu belgede yer alan meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Toplanan Kişisel Bilgiler Hakkında

Ne tür bilgiler toplanmaktadır?

Anonim Bilgiler – Anonim Bilgiler, doğrudan doğruya kimliğin teşhis edilmesine yol açan kişisel bilgilerle birleştirilemez. Bu bilgiler, sitemizi geliştirmek için kullanılmakta ve kaynaklarımızı müşterilerimizin en çok beğendiği özelliklere yöneltmemizi sağlamaktadır.

İnternet erişimine ilişkin bilgiler: IP adresi, tarayıcı türü, alan adı ve siteye erişim süreniz ile ilgili bilgiler toplayabiliriz. Bu bilgiler, şirket içi araştırma amaçlarımıza yönelik olarak kullanılmakta olup, bu site üzerinden gönderebileceğiniz ve kimliğinizin teşhis edilmesine yol açacak bilgilerden farklıdır. IP adresleri kişisel bilgilerle eşleştirilmemektedir. IP adresleri, çok nadir de olsa, web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek kötü niyet içeren ve cezai fiillerin caydırılması ve/veya önlenmesinde kullanılabilir.

Kimliğinizin Teşhis Edilmesine Yol Açan Kişisel Bilgiler- samsuncarsi.com.tr adresinde yer alan aşağıdaki formlar aracılığıyla, Kimliğinizin Teşhis Edilmesine Yol Açan Kişisel Bilgiler (ad, soyad, e-mail adresi, görüş ve öneriler vb.) toplanmaktadır:

“Bizden Haberdar Olun” Formu – Bu formdaki bilgiler, samsuncarsi.com.tr müşterilerini bilgilendiren periyodik Haber Sirkülerini göndermek için kullanılmaktadır.

“Bizimle İletişime Geçin” Formu – Bu formla edinilen bilgiler, samsuncarsi.com.tr tarafından saklanmamakta ve sadece müşterilerin sorularına ve/veya hizmet taleplerine cevap vermek amacıyla kullanılmaktadır.

“Site Geri Bildirim” Formu – Bu formla edinilen bilgiler, sadece www.samsuncarsi.com.tr  sitesini geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

Bilgilerim ne kadar güvenli bir şekilde saklanacak?

Müşterilerimizle ilgili bilgilerin güvenliği bizler için çok önemlidir ve ilgili Mevzuatın öngördüğü şartlara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde saklanacaktır. Bu nedenle, samsuncarsi.com.tr, bilgilerinizin bilgisayarımızdan sunucularımıza güvenli bir şekilde iletilmesi konusunda son derece titiz davranmaktadır. Buna yönelik gönderdiğiniz bilgiyi aldıktan sonra, bilgilerinizin gizliliğini korumak üzere güvenlik duvarı ve Güvenli Soket Katmanı (“SSL”) gibi sektöre özgü standartlar kullanılmaktadır.

Ancak maalesef teknolojik gelişmeler neticesinde, internet üzerindeki hiçbir verinin %100 güvenlik içerisinde iletilebileceğine ve asla bir veri açığı olmayacak şekilde saklanacağına dair bir taahhütte bulunmak mümkün değildir. Bu konuda verebileceğimiz tek taahhüt, çağın teknolojik gerekliliklerine uygun ve ilgili Mevzuat gerekliliklerini yerine getirecek düzeyde güvenlikli bir ortamda verilerinizin saklanması için gerekli her türlü çabayı göstereceğimizdir. Mücbir sebep ya da kontrolümüz dışında gelişen olaylar neticesinde söz konusu olabilecek veri ihlallerinden sorumluluğumuz bulunmayacaktır.

Bu bilgileri kimler ne amaçla kullanacak?

Genel kural olarak, kişisel bilgileriniz yalnızca Samsun Çarşı Mağazacılık ve Kuyumculuk AŞ tarafından kullanılacak olup, bu Kişisel Bilgilerle sizin aranızda herhangi bir bağlantı kurulabilecek şekilde 3.kişilere asla açıklamayacaktır; ancak izninizin açık bir şekilde alınmış olduğu haller ya da, iyi niyet çerçevesinde, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat olmak üzere diğer ilgili mevzuatın izin verdiği durumlar bu kuralın dışında tutulmaktadır.

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; Samsun Çarşı Mağazacılık ve Kuyumculuk AŞ tarafından işlenerek, kullanılabilecek ve yukarıda sayılan şirketlerin işbirliği amacıyla sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu, veri işleyen sıfatını haiz 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bilgilerimi nasıl kontrol edebilirim?

İletişim tercihlerinizi değiştirmek istemeniz halinde ya da kişisel bilgilerinizde değişiklikler olması halinde (posta adresi ya da e-posta adresi gibi), tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin düzeltilmesi, güncellenmesi, ya da kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Müşterilerimize, Kişisel Bilgileri üzerinde dilediği değişikliği yapmak, iletişim tercihlerini değiştirmek Samsun Çarşı Mağazacılık ve Kuyumculuk AŞ ile paylaşılmasını “kabul etmeme” seçeneğini her zaman sunmaktayız. Örneğin, samsuncarsi.com.tr Newsletter’a üye olunmaması ya üyelikten çıkma talebi gibi. Bunun yanında KVKK madde 11 uyarınca, Şirketimize başvurarak,

– Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

– İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınızı kullanmak istediğinizde ya da herhangi bir değişiklik talep ettiğinizde, talebinizi e-posta yoluyla; info@samsuncarsi.com.tr adresine gönderebilirsiniz.

Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

İlgili Mevzuat uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz tarafımızdan veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilecektir.

KAYIT VE ŞARTLAR

Web sitesine (“Site”) erişiminizde ve siteyle ilgili kullanımlarınızda bu Kayıt ve Şartlar uygulanacaktır. BU KAYIT VE ŞARTLARI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN BU SİTEYİ ZİYARET ETMEYİNİZ VE SUNULAN HİZMETLERİ KULLANMAYINIZ. Bu Siteyi ve/veya Sitede belirtilen hizmetleri kullanmaya devam etmeniz, bu Bildiri’de yer alan Kayıt ve Şartları kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.